KS MAS Karlovarský kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Karlovarského kraje

Přihlásit se

O nás

Krajské sítě nebo také Krajská sdružení (dále jen KS) mohou vzniknout, dohodne-li se na tom nadpoloviční většina členských MAS daného kraje. Orgány KS jsou obdobné jako NS MAS ČR a spolupracují se všemi MAS na území kraje. To znamená, že na stejné úrovni podporují principy LEADER v území u MAS jak členů, tak nečlenů, NS MAS ČR.

KS MAS ČR Karlovarského kraje tvoří:

MAS Vladař o.p.s.,

MAS Sokolovsko o.p.s.,

MAS 21 o.p.s.

Občanské sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“

MAS Náš region o.s.