KS MAS Karlovarský kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Karlovarského kraje

Přihlásit se

Volba do orgánů NS MAS

Dne 4.2.2019 byli na volebním jednání MAS Karlovarského kraje voleni zástupci KS do orgánů NS MAS. Členem Výboru NS MAS byla zvolena Ing. Markéta Hendrichová z MAS Sokolovsko o.p.s., jako náhradník člena Výboru byla zvolena Ing. Ivana Jágriková z MAS Sokolovsko o.p.s.

Školení na vhodné fungování a zapojení nástrojů územních politik 20. 11. 2014

Rubriky:Aktuality

Národní síť Místních akčních skupin České republiky ve spolupráci s Krajským sdružením NS MAS Karlovarského kraje pořádala dne 20. 11. 2014 školení členské základny a dalších partnerů na téma „Vhodné fungování a zapojení nástrojů územních politik“. Setkání se konalo v prostorách Statku Bernard v Královském Poříčí. Přítomné na setkání přivítal zástupce Krajského …
Celý příspěvek

Spuštění webu

Vítáme Vás na novém webu Krajské sítě Národní sítě Místních akčních skupin ČR Karlovarského kraje

Pokud Vám chybí nějaké dokumenty či informace je v průběhu zavádění nových stránek přístupný odkaz na původní web.